Team

Daag je familie, vrienden of collega’s uit om mee te doen en ga samen van start als Boeg Opleidingen Team om die felbegeerde teamprijs te winnen!

Op de 5 kilometer kun je ook samen starten als een team! Je kunt als team strijden om de snelste tijd. Maar ook je individuele tijd wordt automatisch in de uitslagenlijst vermeld. Zo kun je een prestatie van formaat neerzetten en de saamhorigheid in jouw team vergroten.

Het minimum is 3 en het maximum is 6 deelnemers, waarbij de tijd van de eerste 3 bepalend zijn voor de uitslag. Indien er meer mensen dan 6 zijn ingeschreven voor 1 team, dan worden er automatisch meerdere teams gevormd.

De winnaars van 2023: Team Ridderbosjes in een tijd van 58 minuten en 47 seconden!

Helaas ontvangen wij niet direct de uitslagen teams. De uitslag komt binnen een week beschikbaar. De prijsuitreiking vindt kort daarna plaats.

Inschrijven

Inschrijven kan alleen via internet tot een half uur voor de start. De inschrijving sluit als maximaal 500 deelnemers per afstand is bereikt. Inschrijfgeld bedraagt € 9,-. Tegen meerprijs is een medaille te bestellen.

Algemene voorwaarden deelname

1. Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel. Deelnemers worden erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.

2. Deelnemers verklaren bekend te zijn met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Zij verklaren dat zij aan deze eis voldoen en dat zij zich door training voldoende hebben voorbereid op het evenement.

3. Deelnemers mogen aan de 5Hoekloop deelnemen indien zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld, akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig hebben voldaan.

4. Inschrijving voor de wedstrijd is persoonlijk. Het startnummer is tot 2 dagen voor de wedstrijd via de mail of tijdens het afhalen van het startnummer over te dragen.

5. Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

6. Het bestuur van de 5Hoekloop heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

7. Instructies van politie, het bestuur van de 5Hoekloop, EHBO, vrijwilligers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

8. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarvoor aan de Stichting toestemming verleend is.

9. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

10. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de 5Hoekloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

11. Het bestuur van de 5Hoekloop accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd.

12. Bij een temperatuur van 30 graden Celsius of meer op de wedstrijddag, wordt de 10 kilometer afgelast. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om de 5 km run te lopen. Teruggave van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Afhalen startnummers

De startnummers kunnen worden afgehaald op het terrein van de Ulebelt van 10.00 tot 14.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de wedstijddag.

Op de wedstrijddag zelf kun je het startnummer afhalen op de Ulebelt tot 11:15

Hardlopen

De start is om 11:30 voor het hoofdgebouw van de Ulebelt. Iedereen mag meedoen. De snelste dames en heren vallen in de prijzen. Bij inschrijven kun je tegen meerprijs een medaille bestellen.

Het parcours voor de Boeg Opleidingen Teams is als volgt:

Team Sponsor

De Teamrun wordt mede mogelijk gemaakt Boeg Opleidingen