1 kilometer (kidsrun)

Wat leuk dat jij mee wilt doen aan de Car Masters Kidsrun van de 5Hoekloop! Het is een echte hardloopwedstrijd van 1 kilometer. De route gaat door het groene hart van de Ulebelt. En dat geheel verkeersvrij! Vraag ook je vrienden om mee te lopen en ga samen van start. Fysiotherapie de Vijfhoek zorgt voor een goede warming up. Zij begeleiden jullie naar een supersnelle tijd!

Inschrijven

De voorinschrijving sluit als maximaal 500 deelnemers per afstand is bereikt. Inschrijfgeld bedraagt € 3,- bij de voorinschrijving.

Inschrijven kan alleen via internet tot een half uur voor de start

Algemene voorwaarden deelname
• Deelnemers aan de looponderdelen van de 5Hoekloop verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.

• Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.

• Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

• Deelnemer mag aan de 5Hoekloop deelnemen indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig heeft voldaan.

• Inschrijving voor de wedstrijden is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

• Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

• Het bestuur van de 5Hoekloop heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

• Instructies van politie, het bestuur van de 5Hoekloop, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

• De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Vereniging ontheffing verleend is.

• Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

• Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de 5Hoekloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Afhalen startnummers

De startnummers kunnen worden afgehaald bij de Ulebelt van 10.00 tot 14.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de wedstijddag.

Op de wedstrijddag zelf kun je het startnummer afhalen op de Ulebelt tot 10:15.

Hardlopen

De start is om 10:30 voor het hoofdgebouw van de Ulebelt. Ouders en begeleiders mogen (kosteloos) meelopen met de kinderen. Wil u dan wel achteraan in het startvak plaats nemen? Er wordt gestart in vier groepen

  • Jongens en Meisjes 10 t/m 12 jaar
  • Jongens en Meisjes 8 en 9 jaar
  • Jongens en Meisjes 6 en 7 jaar
  • Jongens en Meisjes 4 en 5 jaar

De prijsuitreiking vindt plaats direct na de finish van de laatste loper. Er is een prijs voor de snelste drie lopers van elke leeftijdscategorie! En natuurlijk krijgen alle deelnemers een medaille.

Het parcours van de Car Masters Kidsrun is als volg:

Afstandsponsor

De Kidsrun wordt wordt mede mogelijk gemaakt door Car Masters!