10 Kilometer

De Anytime Fitnessrun 10 kilometer is de langste afstand van de 5Hoekloop. Na de eerste drie kilometer over de fietspaden in de Vijfhoek volgt een fraaie lus van vier kilometer over het Linderveld. De laatste drie kilometer voeren de deelnemers over de fietspaden van de Vijfhoek weer terug naar de Ulebelt. Daag je familie, vrienden of collega’s uit om mee te doen en ga samen van start.

Inschrijven

Inschrijven kan alleen via internet tot een half uur voor de start

De inschrijving sluit als maximaal 500 deelnemers per afstand is bereikt. Inschrijfgeld bedraagt € 9,-. Tegen meerprijs is een medaille te bestellen.

Algemene voorwaarden deelname

1. Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel. Deelnemers worden erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.

2. Deelnemers verklaren bekend te zijn met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Zij verklaren dat zij aan deze eis voldoen en dat zij zich door training voldoende hebben voorbereid op het evenement.

3. Deelnemers mogen aan de 5Hoekloop deelnemen indien zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld, akkoord zijn gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig hebben voldaan.

4. Inschrijving voor de wedstrijd is persoonlijk. Het startnummer is tot 2 dagen voor de wedstrijd via de mail of tijdens het afhalen van het startnummer over te dragen.

5. Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

6. Het bestuur van de 5Hoekloop heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

7. Instructies van politie, het bestuur van de 5Hoekloop, EHBO, vrijwilligers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

8. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarvoor aan de Stichting toestemming verleend is.

9. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

10. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de 5Hoekloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

11. Het bestuur van de 5Hoekloop accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd.

12. Bij een temperatuur van 30 graden Celsius of meer op de wedstrijddag, wordt de 10 kilometer afgelast. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om kosteloos de 5 km run te lopen. Teruggave van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Afhalen startnummers

De startnummers kunnen worden afgehaald op het terrein van de Ulebelt van 10.00 tot 14.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de wedstijddag.

Op de wedstrijddag zelf kun je het startnummer afhalen op de Ulebelt tot 11:00.

Hardlopen

De start is om 11:15 voor het hoofdgebouw van de Ulebelt. Iedereen mag meedoen. De snelste dames en heren vallen in de prijzen. Bij inschrijven is tegen meerprijs een medaille te bestellen.

De prijsuitreiking vindt plaats direct na de finish van de laatste loper.

Het parcours van de Anytime Fitnessrun 10 kilometer is als volgt:

Afstandsponsor

De 10 kilometer wordt mede mogelijk gemaakt door Anytime Fitness!