Goede doel

Elk jaar kiezen we als Stichting een goed doel. De Vijfhoek is een zeer kinderrijke buurt. Er wonen veel gezinnen met kinderen in alle leeftijdscategorieën. Het evenement kenmerkt zich daarom nadrukkelijk als sportief evenement voor het hele gezin. Wij vinden het dan ook belangrijk dat het goede doel hier bij past. En dat het altijd een relatie heeft met kinderen en/of de wijk. Daarom hebben we de afgelopen jaren de volgende verschillende goede doelen gehad:

2014: Duchenne Heroes
2015: Stichting De Ulebelt
2016: Stichting Onze Ballon
2017: Stichting De Ulebelt

Goede doel 2018

Onze goede doel voor 2018 is het KCO (KennisCentrum Oncologie). Dit centrum biedt behandeling, begeleiding, voorlichting, informatie, service en voorzieningen voor patiënten met een oncologische aandoening. Het KCO wil daarnaast een expertisecentrum zijn voor de betrokken familie en andere hulpverleners. Verder beschikt het KCO over het KCO for Kids-team, waarin speciale aandacht is voor de problematiek die kan ontstaan wanneer een kind geconfronteerd wordt met een zieke vader of moeder.

Bij je inschrijving kun je een bedrag van € 1, € 2,50 of € 5 doneren aan het KCO. Kijk voor meer informatie op www.kenniscentrumoncologie.nl